SGK - SSK HİZMET DÖKÜMÜ
Sitemiz üzerinden Sgk sorgulama, sgk hizmet dökümü alma, sgk gün sorgulama, ssk prim sorgulama, sgk borç sorgulama, e sgk, tc ile sgk sorgulama, şifresiz sgk sorgulama İşlemlerini Rahatlıkla yapabilirsiniz

SGK Rapor Parası Sorgulama

SGK rapor parası sorgulama, ssk rapor parası girişi, sgk rapor parası nasıl alınır, rapor parası hesaplama nasıl yapılır ve sgk rapor parası ile ilgili diğer tüm detaylar… SGK rapor parası işe giriş gerçekleştirmiş ve sgk üzerinden primleri yatırılan çalışanların işe gelmedikleri günler için almış oldukları rapordan ötürü kesilen ücretlerinin sonrasında geri ödenmesi anlamına gelmektedir. SGK çalışan rapor parası özellikle ssk primleri yatan ve hamileliği dolayısı ile işten belli bir süreliğine ayrılan bayanlar için yapılan bir sorgulama hizmetidir.

 

SGK Rapor Parası Ekranında İstene Bilgiler

 

-      Uyruk bilgisi (yabancı ya da yerli uyruk)

-     Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız

-      Nüfus bilgileriniz (kayıtlı olduğunuz il)

-      Doğum yılınız

-      Kimliğinizin arka kısmında yazılı olan cilt bilgileri

-      Ekranda çıkan güvenlik kodunu kutucuğa giriyorsunuz

 

Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra sgk rapor sorgulama işleminizi kısa bir süre içerisinde tamamlayabilirsiniz. Bu işlemlerin her biri internet üzerinde e devlet rapor parası sorgulama ekranından da yapılabilmektedir.

 

SGK Rapor Parası Alma Şartları Nelerdir?

 

1) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.

 

2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekmektedir.

 

3) Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir. Ancak bu kişilere doğum öncesi ve sonrası süreler için yapılacak ödemeler sırasında yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.

 

4) Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalılar yani 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalıların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

 

5) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve aynı bentte yer alan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanların analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir. 

 

Diğer Yazılar